Komentarz do artykułu „Fototermoliza frakcyjna w leczeniu rozstępów skóry”

Światłolecznictwo w dermatologii
MPH (Medical Publishing House)
Komentarz do artykułu „Fototermoliza frakcyjna w leczeniu rozstępów skóry”, Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna Vol. 4 / Nr 4 (16), 45-50

PUVA dzisiaj
Światłolecznictwo w dermatologii
Hanna Wolska
...PUVA (klasyczna, lub kąpiele) jako monoterapia pozostaje bardzo skuteczna metodą w leczeniu szeregu dermatoz, takich jak, wczesne stadia CTCL, atopowe zapalenie skóry, pityriasis lichenoides chronica, pityriasis lichenoides et varioliformis acuta, prurigo nodularis, urticaria pigmentosa, uogólniony lichen planus, rozsiany granuloma annulare, liszajowate zmiany skórne w GVHD, a także morphea...

Terapia fotodynamiczna w chorobach skóry
Światłolecznictwo w dermatologii
Izabela Polak-Pacholczyk
...Terapia fotodynamiczna jest nieinwazyjną metodą opartą o reakcję fototoksyczną między substancją światłouczulającą a światłem o odpowiedniej dla danej substancji długości fali. Pozwala to na selektywne niszczenie chorobowo zmienionych komórek, bez zbędnych uszkodzeń tkanek zdrowych...

Mechanizmy wpływu promieniowania ultrafioletowego na układ immunologiczny i skórę
Światłolecznictwo w dermatologii
Joanna Narbutt
...Na podstawie wieloletnich badań naukowych prowadzonych zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo, wykazano zdolność promieniowania ultrafioletowego (ultraviolet radiation, UVR) do modulacji układu immunologiczngo, czego przykładem jest m.in. supresja reakcji nadwrażliwości kontaktowej w wyniku zaburzenia funkcjonalnego kontaktu pomiędzy komórkami prezentującymi antygen a limfocytami T...

Działania niepożądane fototerapii
Światłolecznictwo w dermatologii
Hanna Wolska
...Fototerapia, poza kortykosteroidami do miejscowej aplikacji, znajdują zastosowanie w największej liczbie schorzeń dermatologicznych. Różne formy fototerapii były próbowane w kilkudziesięciu chorobach skóry, a znajdują praktyczne zastosowanie w co najmniej 10-u. Niestety naświetlania przy pomocy promieni ultrafioletowych nie są pozbawione działań niekorzystnych, a czasami wręcz groźnych. Działania niepożądane związane z naświetlaniami mogą być bezpośrednie – występujące w trakcie danej tury zabiegów, lub odległe związane z wielokrotnym zastosowaniem naświetlań. W praktyce najbardziej boimy się tych ostatnich....

Zastosowanie nowoczesnych technik laserowych w dermatologii
Światłolecznictwo w dermatologii
Adam Halbina
...Z użyciem laserów można z powodzeniem leczyć wiele zmian naczyniowych: teleangiektazje, żylaki, naczyniaki, mięsaki Kaposiego, ziarniniaki naczyniowe, rogowce krwawe, znamiona naczyniowe płaskie... Aktualności | Nauka i wiedza | O Akademii | Współpraca | Kontakt | PTD